Författararkiv: acc

Kickoff 2019

ACC har nu kommit igång efter en skön sommar, vi inledde med en kick-off till Landsort med mycket pepp och erfarenhetsåterföring som gav oss ny inspiration och en stark teamkänsla inför hösten och vintern. Sommaren har varit härlig för oss alla och vi har anställt två nya stjärnor som nu i augusti har börjat hos oss.IMG_5040 1280x593

Välkomna!

Tony Olsson, projektledare och ACC specialist inom solavskärmning. Tony har 25 års erfarenhet inom solskyddsbranschen och Erco systems samt en utbildning som elektriker vilket är en perfekt kombination för att ha koll både på projektering av styrsystem, systemval och olika vävar. Tony kommer att vara en del av ACC Göteborg men engageras i projekt över hela landet.

Anita Haczek är vår nya projektledare och kommer senast från NCC där Anita jobbat med inköp och projektering av fasader. Innan NCC har Anita ca 7 års erfarenhet som projektledare och platschef hos fasadentreprenören Scheldebouw, en del av Permasteelisa Group.

Vi vill hälsa er varmt välkomna!

s

Glad sommar!

0

Nu är det sommar och semestern börjar närma sig. Vi kommer hålla stängt v.29-31 men är tillbaka som vanligt måndag v.32. Vi önskar er en härlig sommar!

Välkommen

0

ACC växer! Från sommaren 2018 har vi rekryterat Agne Laurinaviciute, Franz Bieri, Victoria Petersson inom konstruktion samt Eftychia Stamataki inom klimat till vårt kontor ACC i Stockholm.

Vi är så nöjda med vår rekrytering där alla snabbt har växt in i ACC. Ni är inte bara kompententa, ni är fantastiska!

 

ACC växer nu igen… ACC Göteborg förstärker med Mattias Magnusson, projektledare i Göteborg som började i Maj.

Mattias kommer närmast från WSP där han varit WSP specialist inom glas och erbjudit tjänster liknande ACC.

Innan WSP jobbade Mattias på Pilkington med specialitet inom brandglas.

Välkommen Mattias!

 

Vi välkomnar också en nygammal kollega, Mikael Söderlund. Mikael jobbade på ACC 2011-2017 som vår specialist inom dagsljus och klimatberäkningar.

Efter ett två år långt break med resor genom Asien och arbete som volontär är Mikael nu tillbaka på ACC på Stockholmskontoret för att tillsammans med vår klimat- och dagsljusgrupp fortsätta driva vår utveckling framåt mot nya höjder.

Välkommen Mikael!

ACC 30 år Fest

IMG_1572

Vi vill tacka Er alla som kom till oss igår för att fira, ACC 30 år. Det blev härligt när molnen skingrade sig och solen strålade på oss alla hos ”Lasse i Parken” Den härliga stämningen och alla ni som bidrog till den kommer vi sent glömma. Tack och många varma hälsningar från oss alla på ACC Ha en fin helg!

KVALITETSPOLICY bild

Kvalitetspolicy

ACC ska inge förtroende för vår professionella konsultverksamhet.
Varje uppdrag behandlas unikt och våra tjänster genomsyras av bred kompetens inom glasade konstruktioner.
ACC ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet.
Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar skall spegla ett bra och professionellt arbete.
Vårt kvalitetsarbete är en integrerad del av vårt arbetssätt. Vi uppfyller kundkrav och beaktar gällande lagar och föreskrifter samt branschavtalet ABK 09. I uppdragsbekräftelse anges eventuella avsteg och tillägg som vi definierat mot vad som anges i ABK 09.
Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

ARBETSMILJÖPOLICY bild

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt aktuella krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra krav.
Vi arbetar på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs.
Alla medarbetare har möjlighet att avbryta ett arbete som inte anses säkert eller som kan påverka hälsan.
Arbetsmiljöfrågor ska ingå som en integrerad naturlig del i vår verksamhet, både avseende egna medarbetare, samarbetspartners och tredje man.
Som medarbetare och samarbetspartner visar vi engagemang för att ständigt förbättra vår gemensamma arbetsmiljö.
Vid nyanställning ska erforderlig information, utbildning och träning i arbetsmiljöfrågor ges.
Arbetsutrustning väljs med beaktande till god arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare har tillgång till företagshälsovård och uppmuntras till att aktivt ägna sig åt hälso- och friskvård för sin egen och för kollegors hälsa.
Vi arbetar med öppenhet, respekt och jämlikhet. Mobbning eller trakasserier ska inte förekomma och ska aktivt motarbetas.