Tjänster

Vi på ACC arbetar för att förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

ACC är ofta involverade som oberoende part från tidig projektering till upphandling, byggledning och besiktning för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner.

Förstudie
Projektering
Upphandling
Visa/Dölj översikt
Byggskede
Förvaltning
Ta bort filter

Förstudie