NYA MEDARBETARE!

Vi välkomnar Hanne, Pedro till ACC i Stockholm och Prasanth till ACC i Oslo.
Hanne och Pedro kommer att arbeta med klimat- och dagsljusfrågor på Stockholmskontoret och Prasanth med konstruktion på Oslokontoret.

Välkomna!