Sveriges största och säkraste plusenergihus

ACC har varit med och projekterat Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.

ACC har bistått med val av glaskombinationer med stort fokus på värmeisolering eftersom RPC är ett plusenergihus. Vi har även bistått med komfort i form av solskydd, skalskydd, brandskydd och skottsäkerhet. Vi har beräknat av u-värden för glas och profiler samt dimensionerat glastjocklekar.

Läs artikeln om Rättspsykiatriskt centrum genom att klicka på länken:
Sveriges största och säkraste plusenergihus