Historik

ACC Glas och Fasadkonsult AB etablerades år 1988 i samband med att glas i allt större utsträckning kom att betraktas som ett fullvärdigt byggmaterial för användning till överglasade rum, glasfasader mm.

Utvecklingen inom dessa områden var mycket snabb. Samtidigt ökade kraven på glasbyggnationer i takt med att byggherrar och arkitekter blev alltmer kvalitetsmedvetna och upptäckte glasets möjligheter till nya gestaltningsformer.

ACC kunde ge neutral och opartisk rådgivning om glasade konstruktioner som omfattade alla aspekter från konstruktioner, glasning, inomhusklimat, brand, akustik, sakskydd, personsäkerhet, skötsel etc.

ACC blev då ett stöd för byggherrarna och deras konsulter under hela byggprocessen för att säkerställa god kvalité, funktion och ekonomi.

Grundarna av ACC

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundarna var väl förtrogna med glasproblematiken, Lars-Åke Almstedt med bakgrund som VVS-konsult och som tillsammans med Per-Olof Carlson skrivit att antal böcker och artiklar om överglasade gårdar och övrig glas- och klimatteknik. Anders Carlbaum kom från glasindustrin med kunskap om glas och dess möjlighet för ovan nämnda konstruktioner.

I dag är Lars-Åke ensam ägare till företaget med nya kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklat företaget med oförändrad målsättning. Mathias Almstedt är sedan 2013 VD för ACC.

Företaget är väletablerat på den svenska byggmarknaden och har genomfört mer än 2300 uppdrag sedan start.

ACC är ett stabilt företag med god ekonomi (AAA­ rating).

ACC är medlem I följande organisationer:

  • SAF
  • Svensk Teknik & Design
  • Glasbranschföreningen