Affärsidé

Vision

ACC ska förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

Affärsidé och övergripande mål

ACC Glas och Fasadkonsult ska vara Sveriges ledande glaskonsult och erbjuda oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner genom att:

  • Bistå uppdragsgivare med teknisk, och ekonomisk rådgivning samt verka som stöd åt övriga konsulter gällande klimat, konstruktion, energi, miljö, ekonomi och besiktningar.
  • Följa utvecklingen nationellt och internationellt för att på bästa sätt kunna överföra kunskap om glasade konstruktioners utformning, miljöpåverkan och säkerhet – parat med god totalekonomi.
  • Kontinuerligt utveckla sitt tjänsteutbud och arbeta på den nordiska marknaden samt internationellt för nordiska uppdragsgivare.