MILJÖPOLICY bild

Miljöpolicy

ACC ska som rådgivande konsulter sträva efter långsiktiga och hållbara lösningar.
Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetsmetoder och håller oss uppdaterade med den senaste  tekniken. Våra förslag och rekommendationer granskas alltid, så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses på bästa möjliga vis. I valet mellan flera metoder ska vi uppmuntra den som bäst gagnar vår miljö. Inom vår egen verksamhet strävar vi efter att minimera miljöbelastning med resurshållning, källsortering och miljövänliga transporter.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.