SEB Huvudkontor, Pyramiden

seb2
seb2
 • Byggherre:
  Fabege, Veidekke
 • Byggår:
  2016

ACC har stöttat med:

  •  projektering av nya fasader
  • Förfrågningsunderlag
  • Stöd i upphandling
  • Projekteringsledning fasader i byggskedet

Arkitekt: Krook & Tjäder Arkitekter