tjanst_CFD_1

Avancerade klimatberäkningar med hjälp av CFD

ACC har kompetensen att utföra avancerade CFD-analyser och dynamiska energisimuleringar med hjälp av DesignBuilder, ett program som anses vara state-of-the art inom dessa områden.

CFD har efter att datorkraften och programvarorna de senaste åren utvecklats, blivit alltmer populärt som ett billigare och enklare sätt att utföra avancerade analyser som tidigare har krävt modeller av hus som testas i vindtunnlar, eller fullskaliga rum som byggts upp för att simulera inomhusklimat.
Resultatet samordnas med beställare, arkitekt och V-konsult för att man ska uppnå ett bra fungerande och energieffektivt inomhusklimat.

ACC kan hjälpa Er med:

  • Klimat- och CFD-simuleringar för naturlig ventilation
  • Dimensionering och styrning av ventilationsluckor
  • Avancerade analyser av inomhusklimat