DF-Kollage

Beräkningar Miljöklassning

ACC har specialister inom området och utför beräkningar som underlag till projektering och miljöklassning.

Vi har senaste avancerade mjukvaran och specialistkompetens vilket gör att vi håller hög kvalitet på beräkningarna. Valet av glas och eventuella kompletterande solskydd är en balansgång mellan tillgång på ljus och skydd mot inkommande solenergi. Med ACC som specialister och ägare av dessa frågor i projekteringen hittar vi den optimala lösningen för att försöka uppfylla en målsatt nivå på klassning och kvalitet på byggnaden.

Exempel på beräkningar som ACC kan bistå med:

Dagsljus

Människan är beroende av tillgång till naturligt dagsljus. Tillgången till naturligt ljus påverkar vår arbetsmiljö och hur vi mår psykiskt och fysiskt. Hur det naturliga dagsljuset kommer in och sprider sig i rum påverkas av kringliggande byggnader och markbeläggning, utformning av fasad, glasning och rum samt ytskikts förmåga att reflektera ljus in i rummet.

ACC har gedigen erfarenhet, kompetens och de senaste mjukvarorna för att kunna beräkna olika mått på dagsljus enligt olika standarder samt redovisa resultatet i rapporter för projekteringen och ansökan till Miljöbyggnad.

Solvärmelast

Indikator 3 enligt Miljöbyggnad, beräkningen av inkommande solenergi relaterat till golvarea i rum och aggregeringen i sig är enkel, resultatet beror på kvalitén på indata. ACC har kompetensen och de senaste mjukvarorna för:
• Beräkning av sol mot 1 m2 glas för aktuell lutning och orientering
• Beräkning av skuggeffekter vid olika tider på dygnet och vid olika årstider
• Beräkning av indata tekniska data glasning i form av solfaktorer, g-värden för glas kombinerat med eventuella solskydd
• Genomförande av beräkning, aggregering samt redovisning av resultat i rapport för projektering och ansökan till Miljöbyggnad

Beräkningar miljöklassning, bild i text 3 Beräkningar miljöklassning, bild i text 1