tjanster_proj_dimensionering_av_glas_och_glasningssystem_cropped

Dimensionering av glas och glasningssystem

ACCs konstruktörer kan dimensionera de flesta typer av glaskonstruktioner med hänsyn till infästningssystem samt ta fram grundläggande data gällande laster för exempelvis snölaster, vindlaster och personlaster.

ACC kan också dimensionera aluminium och stål i fönster, fasader och tak. Exempelvis kan vi stötta projekteringsgruppen i ett tidigt skede med information om måttsättningen i en fasad eller ett glastak som kan vara en viktig faktor i valet av glassystem och indelning.

Även till kalkylarbetet kan det vara av hjälp att få information om mängder material. Under detaljprojekteringen har vi möjligheten att granska entreprenörens beräkningar och konstruktionsrapporter.