KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kontroll och besiktning av produktion både i fabrik och på plats

ACC:s besiktningsgrupp åtar sig ritningsgranskning, besiktningar och avsyningar under pågående entreprenad. På uppdrag av beställare genomför vi förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning. Vi anlitas även för särskild besiktning och överbesiktning av glasentreprenader. Vi har ackrediterade besiktningsmän som utför besiktningar av glasade konstruktioner med specialistkunskap på glasningssystem, glas, anslutningar och hur olika funktionskrav skall uppfyllas.