200544182-001

Kostnads- och livscykelkalkyler

ACC upprättar underlag för kalkyler med kostnadsbedömningar för alla typer av glaskonstruktioner, allt från fönstersystem till avancerade fasadsystem och glastak med kostnader för infästningssystem, dörrar, glasning, solskydd, installationer och montage.

Vi kan även beräkna preliminär energibesparing vid olika åtgärder och upprätta livscykelkalkyler för olika åtgärdsalternativ.