Certsystem

Miljöklassning av färdig byggnad

ACC:s specialister kan bidra med utredningar och beräkningsunderlag inom olika miljöklassningssystem, speciellt med inriktning på indikatorer och områden som direkt berör den glasade konstruktionen, exempelvis klimattekniska beräkningar för både sommar- och vinterfall samt tillgång till dagsljus.

ACC är medlemmar i SGBC och vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom de olika klassningssystemen och deltar i temagrupper där beräkningsmetoder, tolkningar och klassningssystem kontinuerligt diskuteras.

ACC kan hjälpa Er med

  • Genomföra  beräkningar för klassningen
  • Att genomföra klassningen
  • Projektledning för framtagning av underlag för klassning
  • Ta fram åtgärdsförslag
  • Redovisa resultatet i en rapport
  • Utbildning på klassningssystemet

 

Exempel på klassningssystem:

MILJÖBYGGNAD

Miljöbyggnad är ett unikt svenskt klassningssystem för att skapa bättre miljö, hälsa och energi. Systemet har tagits fram av svenska experter och forskare i samarbete med företag i bygg-och fastighetssektorn och administreras av Sweden Green Building Council (SGBC).

Miljöklassningssystemet ger en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och är ett hjälpmedel för att spara energi, människors hälsa och miljön. Systemet kan
användas på både befintliga byggnader och i planeringsskedet.

Byggnaden betygsätts i tre områden: energi, inomhusmiljö och kemiska ämnen. Varje område får sitt separata betyg från Guld till Klassad byggnad. Slutligen värderas helheten av alla tre områdena. Slutbetyget för byggnaden blir antingen Guld, Silver, Brons eller Klassad byggnad.

ACC har varit en av de drivande i framtagningen av klassningssystemet och varit delansvarig för den praktiska testningen av systemet. ACC är därför väl lämpat att som konsult bistå med nödvändiga insatser för att genomföra miljöklassningar av byggnader.