Principdetaljer

Principdetaljer och visualisering

En relativ ny tjänst inom ACC är att vi tar fram principdetaljer för glasade konstruktioner. Vi ritar detaljer som förtydligar de tekniska kraven och önskade utseendet där vi bevakar att lösningar passar flera olika leverantörer. Vi anger entreprenadsgränser för att undvika missförstånd under anbudstiden. Under projekteringstiden kan vi bistå med visualiseringar av alternativa lösningar eller med presentationsmaterial av vald lösning.