200311522-001

Projekteringsledning av entreprenader

ACC:s fasadexperter kan, i beställarens namn, agera som projekteringsledare under detaljprojektering av en glasentreprenad. Vi bevakar tid, pengar och kvalitet och granskar av entreprenör framtagna lösningar och förslag.
I produktionsfasen kan vi ta rollen som projektledare för glasade konstruktioner och vi bevakar framdrift och kvalitet i glasentreprenörens produktion och montage.