tjanster_proj_solstudier_och_tekniska_berakningar

Solstudier och tekniska beräkningar

Glasfasader släpper både igenom ljus och solenergi. Samtidigt som man vill eftersträva att få in ljus i ett rum vill man undvika problem med inomhusklimatet. De stora variationerna mellan årstiderna i vårt nordiska klimat ställer speciellt höga krav på fasadernas och byggnadernas utformning.

ACC utför sol- och klimatstudier med hänsyn till

 • Byggnadens orientering och geografiska placering
 • Rummens och fasadernas utformning
 • Eventuellt skuggande omgivning
 • Olika årstider och tider på dygnet
 • Den senaste tekniken för U-värden och solskydd
 • Reflektioner till omgivning
 • Bländning och ljusskydd
 • Dagsljusberäkningar som visar ljusets spridning i rum

Resultatet av sol- och klimatstudien presenteras i form av rekommenderad glasning och eventuellt kompletterande solskydd.

Resultatet samordnas med beställare, arkitekt och V-konsult för att man ska uppnå ett bra fungerande och energieffektivt inomhusklimat.

ACC kan hjälpa Er med

 • Att få in rätt mängd dagsljus och samtidigt undvika klimatproblem
 • Utföra beräkningar enligt väl beprövade modeller
 • Rekommendera glasning och solskyddsbehov
 • Att förse övriga projektberörda med data för de glasade konstruktionernas påverkan på inomhusklimatet