BU001544

Stöd vid upphandling av entreprenör eller leverantör

ACC bistår projektgruppen under anbudsfasen med teknisk kompetens kring glasade konstruktioner och med erfarenhet av glasentreprenader. Vi jobbar för att minimera missförstånd i upphandlingsprocessen som kan leda till problem under projektens gång. Vi utför en tekniskt granskning av inkomna anbud och ritningar där vi ”nollställer” samtliga offerter och lämnar förslag på uppgifter som ska begäras in från olika leverantörer. Fasen avslutas med ett gransknings-PM som kan ligga till grund för slutlig upphandling av glasentreprenör. Vi närvarar som sakkunnig vid kontraktsmöte eller offertgenomgångar.