tjanster_bygg-bes_termografering_1

Termografering

I vårt nordiska klimat är det viktigt att husets klimatskal säkerställer värmeisolering och lufttäthet utan stora köldbryggor. ACC har utrustning och kompetens att utföra termografering av fasader, tak och väggar för att kontrollera täthet och isolering och köldbryggor. På så vis kan diagnostisering av husets energiläckage ligga till grund för ett beslut kring förbättringar, underhåll och reparationer.