Huvudbild Val av kompletterande solskydd

Val av kompletterande solskydd

En funktionell och effektiv kompletterande solavskärmning utöver den som är inbyggd i glaset är ofta nödvändig för att uppnå en balans mellan mängden inkommande solvärme, solljus samt dagsljus. Orsaken är ofta att man vill minska kyleffektbehovet, undvika bländning och bibehålla visuell kontakt med utsidan eller åstadkomma insynsskydd eller mörkläggning.

ACC kan oavsett storlek på projekt, nybyggnation, ombyggnad/renovering eller klimateffektiviseringsprojet bistå med att föreslå olika konstruktioner och funktionsprinciper vare sig det gäller utvändiga – invändiga – mellanglas – inbyggda – rörliga eller fasta solavskärmningar samt tillhörande styrsystem och automatik för rörliga solskydd.

Vi kan beräkna effekten av en eller flera föreslagna typer av solavskärmning dels som underlag till V-konsult och energisamordnare och dels för jämförelse mellan olika lösningar. Tillhandahålla produktbeskrivningar, tekniska beskrivningar, principskisser och prover på hela system eller bara vävar, textilier, solskyddsfilm m.m. För detta håller vi oss kontinuerligt uppdaterade inom den senaste tekniken och funktioner.

ACC kan även hjälpa Er med

  • Upprätta rambeskrivning solskydd och kompletterande styrsystem och installationer
  • Upprätta förfrågningsunderlag
  • Sammanställa och utvärdera inkomna anbud
  • Arrangera utbildningar och miniseminarier inom den senaste tekniken