Välkommen till ACC Glasrådgivare

ACC är Skandinaviens ledande glas- och fasadkonsult. Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner. Vår samlade kompetens omfattar klimat, konstruktion, energi, miljö, ekonomi och besiktningar.

Nya medarbetare!

Vi välkomnar Vinay, David och Hanne till ACC.
Vinay och Hanne kommer att jobba med klimat- och dagsljusfrågor på Stockholmskontoret och David med konstruktion på Göteborgskontoret.

Välkomna!

ACC om dagsljus i PLAN

Hur påverkas dagsljus i allt tätare städer? ACC har tillsammans med DT-Arkitektur fått i uppdrag att ta fram ett enkelt verktyg för bebyggelseplanering där fokus ligger på att få in tillräckligt med dagsljus i bostäder och kontor. Läs artikeln i PLAN om resultatet här:

PLAN nr4 2016

Välkommen Maria!

Vi välkomnar Maria Bratt, projektledare till ACC Stockholm. Maria kommer senast från en bygglednings/projektledningsroll på ÅF, innan dess var Maria projektledare på Fasadglas.