Anmälan av risker eller andra missförhållanden

Anmälan av risker eller andra missförhållanden

För oss på ACC är det viktigt att missförhållanden och risker i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har vi rutiner för att ni som är våra uppdragsgivare, samarbetspartners och medarbetare ska kunna rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med lagar och regler, våra värderingar, våra riktlinjer eller etiska normer.

Hur rapporterar du?

Om du upplever eller har en misstanke om missförhållanden eller andra risker inom ACC uppmanar vi dig att rapportera via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.
Du kan välja att rapportera öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet och anger ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Fyller du inte i fälten med kontaktuppgifter blir din anmälan anonym.
Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. Vid eventuella missförhållanden finns visselblåsarlagen som ett skydd för dig som rapporterar.

Visselblåsarfunktion

 

Kontakta mig under

Du som anmäler har skälig anledning att anta att den rapporterade informationen är sann och nödvändig för att ett missförhållande ska visas, samt att informationen har ett allmänintresse. Vi behandlar din anmälan strikt konfidentiellt. Anonym anmälan kan innebära större svårigheter för oss att gå vidare i utredningen.