ACC Glas och Fasadkonsult

Om oss

ACC är prestigelösa fasadexperter som genom innovativa helhetslösningar förser världen med hållbara, välpresterande klimatskal i byggnader som talar för sig själva.

 Teamet på ACC består av erfarna entreprenörer inom bland annat fönsterrenovering, glasfasader, elementfasader, glastak och solavskärmning som vi mixar med ingenjörer inom dagsljus, inomhusklimat, fasaddesign, dimensionering, hållbarhet och miljöcertifiering.

 Vår samlade kompetens gör oss till Norra Europas ledande glas och Fasadkonsult.

Oberoende rådgivning för hållbart byggande med glas.

Historik

ACC Glas och Fasadkonsult AB etablerades år 1988 i samband med att glas i allt större utsträckning kom att betraktas som ett fullvärdigt byggmaterial för användning till överglasade rum, glasfasader mm.

Utvecklingen inom dessa områden var mycket snabb. Samtidigt ökade kraven på glasbyggnationer i takt med att byggherrar och arkitekter blev alltmer kvalitetsmedvetna och upptäckte glasets möjligheter till nya gestaltningsformer.

ACC kunde ge neutral och opartisk rådgivning om glasade konstruktioner som omfattade alla aspekter från konstruktioner och bärsystem, glasning, solavskärmning, inomhusklimat, brand, akustik, sakskydd, personsäkerhet, skötsel etc.

ACC blev då ett stöd för byggherrarna och deras konsulter under hela byggprocessen för att säkerställa god kvalité, funktion och ekonomi.

Grundarna var väl förtrogna med glasproblematiken, Lars-Åke Almstedt med bakgrund som VVS-konsult och som tillsammans med Per-Olof Carlson skrivit att antal böcker och artiklar om överglasade gårdar och övrig glas- och klimatteknik. Anders Carlbaum kom från glasindustrin med kunskap om glas och dess möjlighet för ovan nämnda konstruktioner.

I dag ägs ACC av familjen Almstedt genom moderbolaget Vattenklövern samt tre partners. Mathias Almstedt är sedan 2013 VD för ACC.

Företaget är väletablerat på den svenska byggmarknaden och har genomfört mer än 3500 uppdrag sedan starten.

ACC är ett stabilt företag med god ekonomi (AAA­ rating).

ACC är medlem I följande organisationer:

Sveriges Näringsliv
Almega Innovationsföretagen
Glasbranschföreningen