Våra tjänster

Vad vi kan göra för dig

Vi på ACC arbetar för att förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

ACC är ofta involverade som oberoende part från tidig projektering till upphandling, byggledning och besiktning för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner.

Fasadrådgivning

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Arkitekter, Byggentreprenörer, Projektledare

 • Sakkunnig för hållbart byggande med glas och fasad
 • Designskisser tillsammans med beställare och arkitekt
 • Fasadoptimering glasandelar, U-värden, hållbarhet, ekonomi, dagsljus och inomhusklimat. Projektering med marknadens bästa beräkningar, analyser och systemvalsutredningar
 • Beskrivning, ritningsunderlag och paketering för FU
 • Upphandling och utvärdering av anbud
 • Byggledning, kvalitetssäkring och kontroll på byggarbetsplatsen

Inomhusklimat och Dagsljus

Målgrupp: Byggherrar, Arkitekter, VVS-konsulter, Byggentreprenörer, Leverantörer

  • Analys solskyddsbehov och systemvalsutredning glas och solavskärmning
  • Simuleringar inomhusklimat och komfort sommar och vinter
  • Dagsljusanalys enligt BBR och/eller miljöcertifiering
  • Underlag för Bygglov och Miljöcertifiering
  • Projektering naturlig ventilation av ljusgårdar
  • Dimensionering ventilering dubbelskalsfasader

Projektering Glas och Bärstruktur

Målgrupp: Fasadentreprenörer, Glasentreprenörer, Konstruktörer, Arkitekter, Byggherrar

 • Dimensionering primärstomme av stål, limträ, aluminium eller annat material
 • Dimensionering av infästningar/knutpunkter
 • Dimensionering av glas och avancerade bärande glaskonstruktioner
 • Tillverkningsritningar och detaljprojektering
 • Lastförutsättningar, dimensioneringsrapporter, U-värdeberäkningar, köldbryggeanalys

Fönsterrådgivning

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

 • Fönsterinventering, statusbesiktningar profiler, glas, solavskärmning
 • Oberoende rådgivning och beräkningar av åtgärder
 • LCA och miljöutredning för åtgärdsförslag samt LCC för åtgärdsförslag
 • Ritningsunderlag och Fönsterbeskrivning FU
 • Upphandling och utvärdering av anbud
 • Projektledning, kvalitetssäkring och besiktning

Besiktning och kontroll

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

 • Sakkunnig besiktningsman Glas och Fasad
 • Förbesiktning / Slutbesiktning /Särskild besiktning /Garantibesiktning
 • Garantibesiktning Solavskärmning
 • Åtgärdsprogram för löpande underhåll och förlängd livslängd
 • Termografering för utredning av köldbryggor och otätheter
 • Skadeutredningar