Våra tjänster

Vad vi kan göra för dig

Vi på ACC arbetar för att förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

ACC är ofta involverade som oberoende part från tidig projektering till upphandling, byggledning och besiktning för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner.

Fasadrådgivning

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Arkitekter, Byggentreprenörer, Projektledare

 • Designskisser tillsammans med beställare och arkitekt
 • Fasadoptimering glasandelar, U-värden, ekonomi, klimat
 • Specifikation, beskrivning, ritningsunderlag och paketering för FU
 • Upphandling, utvärdering av anbud
 • Kvalitetssäkring och kontroll på plats

Inomhusklimat och Dagsljus

Målgrupp: Byggherrar, Arkitekter, VVS-konsulter, Byggentreprenörer, Leverantörer

 • Utredning solskyddsbehov
 • Simuleringar inomhusklimat
 • Dagsljusberäkning
 • Underlag för Miljöcertifiering
 • Projektering naturlig ventilation av ljusgårdar
 • Dimensionering ventilering dubbelskalsfasader

Projektering Glas och Bärstruktur

Målgrupp: Fasadentreprenörer, Glasentreprenörer, Konstruktörer, Arkitekter, Byggherrar

 • Dimensionering bärstomme av stål, trä, aluminium eller annat material
 • Dimensionering av glas
 • Dimensioneringsrapporter
 • Tillverkningsritningar
 • Anslutningsdetaljer och infästningar

Fönsterrådgivning

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

 • Fönsterinventering, statusbesiktning profiler, glas, solavskärmning
 • Oberoende rådgivning och beräkningar, rekommendation av åtgärder
 • Ritningsunderlag och Fönsterbeskrivning FU
 • Upphandling, utvärdering av anbud
 • Projektledning, kvalitetssäkring och besiktning

Besiktning och kontroll

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

 • Förbesiktning
 • Sakkunnig besiktningsman Glas
 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning Glas
 • Garantibesiktning Solavskärmning