Länkar

Dimensionering profiler och system:

Orgadata

 Myndigheter:

Boverket – www.boverket.se

Energimyndigheten – www.energimyndigheten.se

 

 

 

Svensk Standard – www.sis.se

 

 Branschorganisationer:

 

 

MTK Glascentrum – www.mtk.se

 

 

 

Glasbranschföreningen – www.gbf.se

 

 

 

Svenska Teknik och Designföretagen – www.std.se

 

 

 

 

Sweden Green Building Council – www.sgbc.se

 

 

 

Svensk Byggtjänst – www.byggtjanst.se

 

 

 

Svensk Planglasförening – www.svenskplanglas.se

 

Övrigt:

 

 

Wickenberg Byggadministration AB som vi delar i lokaler med i Göteborg – www.wba.se