Pallas Borås

Pallas_fasad_viskan
Pallas_fasad_viskan
  • Byggherre:
    Järngrinden
  • Byggår:
    2018
  • Byggort:
    Borås

Pallas Borås är ett exempel på projekt där hela skalan på ACCs tjänsteutbud har används.

ACC har i tidigt skede jobbat som rådgivare till entreprenören, byggherren och arkitekt när det gäller utformning av fasaden. ACC har gjort simuleringen av inomhusklimat och dagsljus och lämnat uppgifter till installatören för dimensionering av kyl-/ och ventilationssystemet. ACC har skrivit förfrågningshandlingar på glasade delar i olika etapper samt agerat bollplank/sakkunnig vid upphandling av glasentreprenör. ACC har varit med under glasentreprenörens projektering samt gjort kontroll under montagetiden. Till slut har ACC utfört besiktning av glasade delar.

Arkitekt: Tengbom Borås

Entreprenör: BRA Bygg