Fasadrådgivning

Fasarådgivning / Fasadkonsultation

Målgrupp: Byggherrar, projektledare och arkitekter

 • Designskisser tillsammans med beställare och arkitekt
 • Fasadoptimering glasandelar, U-värden, ekonomi, klimat
 • Systemvalsutredningar, kartläggning funktionskrav, materialval glas, solavskärmning och fasadsystem
 • Beräkningar inomhusklimat, dagsljus, komfort, tekniska prestanda
 • Dimensionering, glas, profilsystem, primärstomme, infästningar, termiskt bräckage
 • Designdetaljer för alla typer av fasader, infästningar och system
 • Styrsystem och installationer, design och projektering av styrsystem för solavskärmning, ventilationsluckor, uppkopplade glas och solceller
 • Tekniskt stöd vid tester
 • Specifikation, beskrivning, ritningsunderlag och paketering för FU
 • Upphandling, utvärdering av anbud
 • Kvalitetssäkring och kontroll på plats

Hur kan vi hjälpa dig?

Lorem ipsum dolor sit amet? Lorem ipsum dolor sit amet dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.

FLER TJÄNSTER