Universeum Visualiseringsdome

Universeum Visualiseringsdome

Universeum Visualiseringsdome Byggherre Universeum Byggare Skeppsviken  Byggort Göteborg Arkitekt Wingårdhs Byggår 2021 Acc anlitades Projektering av glas + solskydd Beskrivning glas Upphandling av glasentreprenör Projektledare Olivier de Rooij Kontakta ACC Glas Se...
Lundbystrandskajen

Lundbystrandskajen

Lundbystrandskajen Byggherre Husvärden Biggentreprenör K21 Entreprenad Byggort Göteborg Fasadentreprenör UPB Verksamhet Kontor Arkitekt Erséus Arkitekter Byggår 2019 Acc anlitades för Fasadrådgivning Optimering för Solvärme/dagsljus Beskrivning FU Fasad Beskrivning FU...
Kvarteret Högvakten

Kvarteret Högvakten

Kvarteret Högvakten Byggherre Higab Byggentreprenör F O Peterson & Söner Byggnads AB Glasenterprenör Silikonglas Sweden Verksamhet Stadsledningskontoret Göteborg Byggort Göteborg Arkitekt Ahrborm & partner Byggår 2019 Acc anlitades för Projektering glas...
Quality Hotel Mölndal

Quality Hotel Mölndal

Quality hotel Mölndal Byggherre Husvärden Byggherre K21 Entreprenad (ACCs uppdragsgivare) Verksamhet Hotell, Konferens Byggort Mölndal Arkitekt Krook & Tjäder Byggår 2018-2019 Acc anlitades för Fasadrådgivning Stöd vid upphandling av Fasadentreprenör Besiktning...
Polestar

Polestar

Polestar Byggherre Volvo Polestar Byggentreprenör RO gruppen Fasadentreprenör Ferm & Persson (ACCs uppdragsgivare) Byggort Göteborg Verksamhet Showeoom Polestar Arkitekt Bornstein & Lyckefors Byggår 2018 Acc anlitades för Dimensionering av stålkonstruktion...