Besiktning och kontroll

Besiktning och kontroll

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

På uppdrag av beställare genomför vi förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning. Vi anlitas även för särskild besiktning och överbesiktning av glasentreprenader. Vi har ackrediterade besiktningsmän som utför besiktningar av glasade konstruktioner med specialistkunskap på glasningssystem, glas, anslutningar och hur olika funktionskrav skall uppfyllas.

ACC utför även skadeutredningar på nya och gamla glasfasader och glastak. Vi anlitas även får att göra statusbesiktningar av befintliga glasade konstruktioner och upprättar åtgärdsprogram för fortlöpande underhåll.

ACC utför också termograferingar för att kontrollera var det kan finnas otätheter t.ex. mellan fönsterkarm och vägg eller för identifiering av köldbryggor i t.ex. glasfasader och glastak.

Kontaktpersoner 

DAVID JÄMTFJÄLL

Besiktningsman och Fönsterkonsult
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall
Region: Stockholm

ANDERS JÄMTFJÄLL

Projektledning och Projekteringsledning
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall
Region: Stockholm

MATTIAS MAGNUSSON

Projektledning
Tel: 031-333 38 95
Mobil: 07-091 450 79
E-post: mattias.magnusson
Region: Södra Sverige

Kontaktformulär

Referensprojekt