Besiktning och kontroll

Besikning och kontroll

Målgrupp: Byggherrar, Fastighetsägare, Byggentreprenörer och Projektledare

Besiktningar på alla glasade konstruktioner

ACC utför besiktningar på alla glasade konstruktioner och innehar specialistkunskap på glas, profilsystem, fönster och anslutningar. ACC besiktar även funktionskrav såsom personsäkerhet, skalskydd och prestanda.

ACC besiktigar framför allt profilsystem, glaspartier, fönster och glas. Även solavskärmningsanläggningar, invändiga metall- och glaspartier samt glastak (atrium):
• Förbesiktning
• Slutbesiktning
• Särskild besiktning
• Garantibesiktning

Med vår specialistkunskap och mätinstrument kan vi kontrollera att den glasade konstruktionen uppfyller det som ni har beställt och om det uppfyller t.ex. gällande krav på personsäkerhet eller uppställda funktionskrav.

ACC utför även skadeutredningar, här är några exempel:
• Utredningar och åtgärdsprogram för läckande glastak
Skadeutredning och analyser kring spruckna, repade glas eller nedfallande glas
• Utredningar vid problem med övertemperaturer, mätinstrument för fältmätning som i kombination med våra beräkningsmetoder och analyser leder fram till konkreta åtgärdsprogram.
• Vid behov och tjänlig väderlek ACC utför vi också termografering med våra värmekameror från FLIR för att kontrollera var det kan finnas otätheter t.ex. mellan fönsterkarm och vägg eller i anslutningar glaspartier för identifiering av köldbryggor och luftläckage i t.ex. glasfasader och glastak.

Vi anlitas även får att göra statusbesiktningar av befintliga fönster, glaspartier, glastak eller solavskärmningsanläggningar och upprättar åtgärdsprogram för fortlöpande underhåll och förlängd livslängd, se ACC fönsterrådgivning.

Kontaktpersoner Besiktning och kontroll

Region Stockholm

David Jämtfjäll

Fasadkonsult, Fönsterkonsult och Besiktningsman
RISE certifierad entreprenadbesiktningsman och medlem i SBR
Tel: 08-556 183 81
Mobil: 072-214 32 32
E-post: david.jamtfjall@acc-glas.se

Region Göteborg

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se

Region Södra Sverige

Mattias Magnusson