Quality Hotel Mölndal

Vy3_fasader_20180426
Vy3_fasader_20180426
  • Byggherre:
    K21 Entreprenad
  • Byggår:
    2018-2019
  • Byggort:
    Mölndal

ACC har jobbat som rådgivare när det gäller utformning av fasaden. ACC har gjort ett förfrågningsunderlag för fasaden och stötter i upphandling av fasadentreprenör. Under bygghandlingsprojekteringen jobbar ACC som sakkunnig fasad med granskning av handlingar som tas fram av fasadentreprenören.

Arkitekt: Krook & Tjäder Arkitekter