ACC har bistått med dimensionering av stålkonstruktion samt hjälp med typdetaljer.