Telia Huvudkontor

telia1
telia1
  • Byggherre:
    Fabege
  • Byggår:
    2014

ACC har stöttat med

    • Systemval och projektering av nya fasader
    • Förfrågningsunderlag

Arkitekt: Reflex Arkitekter