ACC har bistått med dimensionerat fasaden för solvärme och dagsljus. ACC har gjort en förfrågningshandling för fasaden och stöttar vid upphandling av fasadentreprenör.

Projektet innehåller även solceller.