FASADRÅDGIVNING

Fasadrådgivning

Målgrupp: Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Arkitekter, Byggentreprenörer, Byggnadsantikvarier, Projektledare

ACC är Skandinaviens ledande glas- och fasadkonsult. Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner. Vår samlade kompetens omfattar klimat, konstruktion, energi, miljö, ekonomi och besiktningar.

Vi arbetar med gestaltning, funktion och hållbarhet för att uppfylla dagens byggnormer och krav samt med nutidens största mål och utmaning, vår miljö. Vi ser till att fasaden blir effektiv och att projektet uppnår miljökraven.

ACC är med från förstudie och programskede till projektering, upphandling och färdig bygghandling och senare även i produktion. Både när det gäller om- till- och nybyggnation. Vi utför tekniska beskrivningar, rådgivning, inventering, dimensionering, tekniska beräkningar, analyser, klimatberäkningar, besiktning, och byggledning.

Vi på ACC arbetar för att förenkla och säkra kvalitet vid projektering, byggande och förvaltning av glasade konstruktioner.

ACC är ofta involverade som oberoende part från tidig projektering till upphandling, byggledning och besiktning för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner, i följande steg:

 • Designskisser tillsammans med beställare och arkitekt
 • Fasadoptimering glasandelar, U-värden, ekonomi, klimat
 • Kartläggning funktionskrav, systemvalsutredningar och materialval för glas, solavskärmning, fasadunderhåll och fasadsystem
 • Beräkningar inomhusklimat, dagsljus, bländning, komfort, tekniska prestanda
 • U-värden, ljus och solenergitransmission.
 • Dimensionering, glas, profilsystem, primärstomme, infästningar, termiskt
  bräckage
 • Designdetaljer för alla typer av fasader, infästningar och system
 • Styrsystem och installationer, design och projektering av styrsystem för
  solavskärmning, ventilationsluckor, uppkopplade glas och solceller
 • Tekniskt stöd vid tester
 • Specifikation, beskrivning, ritningsunderlag och paketering för FU
 • Upphandling, tekniskt stöd och utvärdering av anbud

Kontaktpersoner 

MATTIAS MAGNUSSON

Projektledning
Tel: 031-333 38 95
Mobil: 07-091 450 79
E-post: mattias.magnusson
Region: Södra Sverige

OLIVIER DE ROOIJ

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij
Region: Göteborg

ANDERS JÄMTFJÄLL

Projektledning och Projekteringsledning
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall
Region: Stockholm

Kontaktformulär