FASADRÅDGIVNING

Fasadrådgivning

Målgrupp: Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar, Arkitekter, Byggentreprenörer, Byggnadsantikvarier, Projektledare

ACC är Skandinaviens ledande glas- och fasadkonsult. Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner. Vår samlade kompetens omfattar klimat, konstruktion, energi, dagsljus, miljö, ekonomi och besiktningar.

Som fasadkonsult säkrar vi kvalitet och hållbarhet i er projektering av glas och fasad. Vi kombinerar de bästa analyserna och beräkningarna av fasadens prestanda med gedigen erfarenhet inom systemval, byggteknik och upphandling för att möjliggöra arkitektens gestaltning med väl fungerande och hållbara systemval. Vi är uppdaterade inom gällande byggnormer och krav samt hur fasaderna och glasningen kan optimeras för ditt projekt.

ACC är ofta involverade som sakkunnig inom glas och fasad i projektering som oberoende part från tidig projektering till färdig byggnad för att hjälpa involverade parter att få väl fungerade glasade konstruktioner, i följande steg anpassade till nivå efter entreprenadform totalentreprenad eller utförandeentreprenad:
• Designskisser tillsammans med beställare och arkitekt
Fasadoptimering glasandelar, U-värden, ekonomi, dagsljus, inomhusklimat och miljö.
• Kartläggning funktionskrav, systemvalsutredningar och materialval för fasadsystem, glas, solavskärmning och fasadunderhåll med fokus på byggbarhet, ekonomi och hållbarhet. Visning av glas och materialprover.
• Analyser inomhusklimat-termisk komfort, dagsljusanalys, bländningsanalys, komfort, tekniska prestanda U-värden, ljus och solenergitransmission för ett bra fungerande inomhusklimat och underlag för miljöcertifiering. Kostnadskalyler samt beräkningar LCC och analyser LCA.
Dimensionering av glas, profilsystem, primärstomme, infästningar
Principdetaljer och 3D visualisering av olika glastyper, sprängskisser eller detaljer alla typer av curtain wall fasader, fönster, glaspartier, solavskärmning eller glastak med detaljer på system, anslutningar och infästningar
Styrsystem och installationer: design och projektering av styrsystem och installationer för solavskärmning, naturlig ventilation, uppkopplade glas och solceller
Beskrivning, ritningsunderlag och paketering för FU
Upphandling, tekniskt stöd och utvärdering av anbud
Byggledning och sakkunnig under produktion
• Kvalitetssäkring med besiktning och kontroll på plats eller på fabrik

Kontaktpersoner 

MATTIAS MAGNUSSON

Projektledning
Tel: 031-333 38 95
Mobil: 07-091 450 79
E-post: mattias.magnusson@acc-glas.se
Region: Södra Sverige

OLIVIER DE ROOIJ

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se
Region: Göteborg

ANDERS JÄMTFJÄLL

Projektledning och Projekteringsledning
Tel: 08-556 183 73
Mobil: 070-812 64 69
E-post: anders.jamtfjall@acc-glas.se
Region: Stockholm

Kontaktformulär