ACC har bistått med projektering, förfrågningsunderlag och besiktning.