Kvarteret Högvakten
Beskrivning av projektet
Ända sedan grundandet av Göteborg 1621 har Kvarteret Högvakten legat vid händelsernas centrum. Exakt hur marken var bebyggd under den första tiden är oklart eftersom många handlingar och ritningar har försvunnit i de bränder som har drabbat staden. 2019-2020 gjordes en omfattande ombyggnation och renovering av det byggnadsminnesmärkta kvarteret. En av projektets övergripande idéer innebar att förstärka och utveckla byggnadernas två gårdar. Genom en låg överglasning av Wenngrenska gården har ett nytt samlande rum för Stadsledningskontoret skapats. Gården fungerar nu som en gemensam, central mötesplats i direkt anslutning till både entré och reception samt en ny konferensavdelning. Tack vare överglasningen kan gården nu utnyttjas året om vilket ger möjligheter att kunna samla personal för information, möten och evenemang samt att ta emot besökare. Glastaket och de nya påbyggnaderna i Wenngrenska huset har fått en samtida utformning, anpassad till byggnadens höga kulturhistoriska värden. ACC anlitades för att projektera glas och stålstruktur samt till besiktning.
Byggherre
HIGAB
Byggentreprenör
F O Peterson & Söner Byggnads AB
Fasadentreprenör
Silikonglas Sweden
Byggort
Göteborg
Verksamhetsområde
Kontor, Handel
Arkitekt
Ahrborm & partner
Byggår
2019

Kontakta oss för mer info om projektet

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se