Lundbystrandskajen
Beskrivning av projektet
Kontorshuset på Brotomten, ”Brygghuset”, är det sista i raden av byggnader i området att uppföras inom detaljplanen. Detta är i sig en intressant utmaning men projektet är speciellt också genom att det markerar det östra brofästet i Lindholmshamnen och ligger vid det lilla brotorget. ACC var med i projektet som fasadkonsult.
Byggherre
Husvärden
Byggentreprenör
Byggentreprenör
Fasadentreprenör
UPB
Byggort
Göteborg
Verksamhetsområde
Kontor
Arkitekt
Erséus Arkitekter
Byggår
Byggår

Kontakta oss för mer info om projektet

Olivier de Rooij

Regionansvarig Göteborg, Projektledning
Tel: 031-333 38 91
Mobil: 070-689 77 97
E-post: olivier.derooij@acc-glas.se