ACC har bistått med systemval och projektering av nya fasader och förfrågningsunderlag.