NKS, Nya Karolinska Sjukhuset

Byggherre

Skanska

Verksamhet

Vård

Byggort

Stockholm

Arkitekt

White Tenkgbom Team

Byggår

2013

Acc anlitades för

  • Projektering
  • Miljöklassning

Projektledare

Mathias Almstedt

Beskrivning

ACC har varit med i :

  • Tävlingsskedet, projektering tillsammans med white arkitekter
  • Projektering från programhandlingsskedet till bygghandlingsskedet med systemval och projektering av glasfasader, fönster, glastak, invändiga partier och kompletterande solavskärmning med tillhörande styrning.
  • Förfrågningsunderlag
  • Dagsljusberäkningar och rapporter för Miljöklassning
  • Solvärmelastberäkningar och rapporter för Miljöklassning