ACC har bistått med rådgivning, tekniska beräkningar samt projektering av systemhandling.