SEB Huvudkontor Pyramiden

Byggherre

Fabege, Veidekke

Verksamhet

Byggort

Stockholm

Arkitekt

Krook & Tjäder Arkitekter

Byggår

2016

Acc anlitades för

  • Projektering av nya fasader
  • Förfrågningsunderlag
  • Stöd i upphandling
  • Projekteringsledning fasader i byggskedet

Projektledare

Mathias Almstedt