Södertörns Bibliotek
Byggherre
Akademiska Hus
Byggort
Flemingsberg
Verksamhetsområde
Lärandemiljöer
Arkitekt
Malmström Ark
Byggår
2001
ACC anlitades för