ACC har bistått med rådgivning och projektering av rambeskrivning samt dagsljusberäkning för miljöbyggnad.