ACC har bistått med projektering och miljöklassning.