ACC har bistått med projektering och beskrivning samt stöd i upphandling av entreprenör.