Sickla Front 2

Sickla front II
Sickla front II
  • Byggherre:
    Atrium Ljungberg
  • Byggår:
    2018
  • Byggort:
    Stockholm

ACC har bidragit med: Projektering, Förfrågningsunderlag och Besiktning