Simhall ”Vågen”

vagen
vagen
  • Byggherre:
    Idrott
  • Byggår:
    2017
  • Byggort:
    Linköping

ACC är med som Fasadexpert, Utför simulering av dagsljus och SVL för Miljöbyggnad, Skriver fasadbeskrivningen till upphandling av fasadentreprenör

 

Arkitekt: 3XN

Beställare: NCC