ACC har bistått med lösning för de tekniska förutsättningar för Entrépaviljongen när det gäller bärstruktur, glas och fasad. ACC har projekterat huset i 3D, gjort typdetaljer samt tillverkningsritningar för stål och glas.