ACC har bistått med fasadbeskrivning till upphandling av fasadentreprenör.