Alléskolan Hallsberg
Beskrivning av projektet
ACC har bistått med projektering.
Byggherre
Hallsbergs Kommun
Byggort
Hallsberg
Verksamhetsområde
Lärandemiljöer
Arkitekt
White Arkitekter
Byggår
2005
ACC anlitades för